-  -
 
START OM HITTA KONTAKT

Click here for English!
> Rosor /Priser
> Gröna Blad
> Orkidéer
> Produktion
> Partners
> Beställning
> CM Blommor
 
 
SVENSKODLADE ROSOR ODLADE MED MILJÖTÄNKANDE FÖR FRAMTIDEN!


Om företaget

Nuvarande Järna Rosodling AB Tidigare Löfsta Handelsträdgård startade 1911  då det styckades av ett antal småbruk som det hette på den tiden. Meningen var att man skulle livnära sig på den avstyckade egendomen.

På Löfsta bosatte sig Fam Larsson som kom från ett intilliggande samhälle som heter Mölnbo där man arbetade som Trädgårdsmästare. Sam Larson bestämde sig från början att här skulle odlas blommor och grönsaker Man startade med att sätta upp ett par kaster därefter utökades verksamheten till att beså av riktiga Växthus.På trädgården arbetade en dräng en trädgårdsarbetare och en piga, varefter behov av arbetskraft tog man in dag arbetare. Klicka hör för större foto!

Löfsta var på den tiden ett bra tillhåll för luffare det var alltid varmt enär man eldade med koks och ved i undre delen av trädgården, luffarna sov som regel vid skorstenarna som var 6 st. till antalet.

Fam Leif Johnson köpte Löfsta 1963 Torsten Asplund ingick som inventarium då han hade arbetat här sedan 1943 han kunde allt om driften. Leif Johnson drev under de första åren även Flemingsbergs Trädgård parallellt under tiden rustade och byggdes nya växthus och därmed ökade produktionen dom första åren var det blandat krukväxter och rosor. Leif gick bort hastigt 1988 då jag Jan-Erik drev verksamheten på egen hand. Större delen av växthusarealen har byts ut till moderna hög produktiva Växthus, som i dag täcker en Yta av 1 ha. Vi har installerat rullbäddar för att utnyttja växthusytan till 85 % produktion.

Vår inriktning har fokus på långsiktig hållbar miljö med modern teknik. De senaste data teckningen av klimatstyrning används tillsammans med ackumulatortankar för återvinning av värme vid behov .
Våra transporter sker med nya miljövänliga bilar med avgasrening och som körs på ren miljödiesel.
Bild på växthus

Vi tar emot studiebesök av större grupper för 60:-/person och i det ingår en guidad tur i våra växthus samt även en vacker ros.

November 2010
Nu fortsätter vi steget till en hållbar miljö.
Vi installerar uppvärmning med Trä Flis som ett komplement till dom två luft-vattenvärmepumpar vi installerade för ett år sedan. Därmed blir vi helt oberoende av fosilt bränsle.
Av Telge Energi köper vi el endast från Vind & Vatten som vi är diplomerade för .
Vi  fortsätter i arbetet med miljötänkandet .

Vi har i år utökat vår turlista på tisdagar att förutom Nyköping även serva Flen, Malmköping, Eskilstuna, Strängnäs. Med Svenskodlade Rosor.

2011
NU HAR TRÄDGÅRDEN FUNNITS I 100 ÅR

Klicka här för större bild! Klicka här för större bild!

 

Järna Rosodling AB, Löfsta, 153 95 JÄRNA; tfn: 08-551 700 26, fax: 08-551 700 19; e-post: Järna Rosen
webbproduktion: designstugan © 2008-2012 Järna Rosodling AB