-  -
 
START OM HITTA KONTAKT

Click here for English!
> Rosor /Priser
> Gröna Blad
> Orkidéer
> Produktion
> Partners
> Beställning
> CM Blommor
 
 
SVENSKODLADE ROSOR ODLADE MED MILJÖTÄNKANDE FÖR FRAMTIDEN!


Vår produktion

Järna Rosodling producerar Rosor med inriktning på ett hållbart ekologiskt samhälle. Klicka här för större bild.
Våra utsläpp i miljön är minimala.
All bevattning sker med recirkulerande vattensystem som menar att allt vatten som inte Rosorna förbrukar samlas upp och vattnas ut på nytt, Förbrukat vatten tillsänts av i första hand uppsamlat regnvatten från växthusen i andra hand från en förbipasserande Å . Innan retur vattnet återanvänds renas det genom ett biologiskt reningsverk.

Odlingen av Rosor sker i inaktivt material, som Stenull och kokosfibrer. Förädlingen av nya rosor sker i speciella förökningskammare där hög luftfuktighet och värme hålls. Minst 5 nya sorter tas fram varje år.
Besprutning mot ohyra används i första hand miljövänliga preparat som Bikarbonat, Tallolja . Uppstår akutproblem sätts punktbekämpning in endast på de ställen där problem uppstår.

Den enda existerande roboten för sortering och packning av rosor i Sverige finns vid Järna Rosodling där alla rosor fotograferas med 3 st. kameror innan kvalitén bestäms för att sedan förpackas 20 st. i varje bunt och därefter förpackas i återanvändbart polypropylen. Klicka här för större bild.

Uppvärmning sker med 2 st värmepumpar och  en specialpanna som eldas med flis Energi. Dessa rökgaser kyls ner, tvättas och värmen tillvaratas och själva avgaserna blåses in i Växthusen som ren Co2 .
Väv är monterat i alla hus med enkelglas och 16 mm plexiglas.
Energibesparing upp till 50 %.

Värme och klimatet sker med hjälp av datorstyrning av senaste uppdatering, elektroniska givare har installerats för att få en så noggrann klimatstyrning som möjligt. Ett nytt unikt värmestyrningsprogram för att använda det energislag som för tillfället är gynnsammast för oss används. En ackumulator tank på 100 m2 samlar överskottsvärme för att sedan när behov finns återföra densamma.

Klicka för förstoring Klicka för förstoring
Järna Rosodling AB, Löfsta, 153 95 JÄRNA; tfn: 08-551 700 26, fax: 08-551 700 19; e-post: Järna Rosen
webbproduktion: designstugan © 2008-2012 Järna Rosodling AB